Trang Sức Đá Phong Thuỷ

Vòng kiềng thạch anh trắng 53mm
Vòng kiềng thạch anh trắng 56mm
Vòng kiềng thạch anh trắng 50mm
Vòng thạch anh tóc đen 08mm cao cấp chuẩn 5A
Vòng tay Aquamarine 08mm 6A
Vòng tay Aquamarine 08mm 6A
Vòng cuốn tay Thạch Anh tóc vàng 5mm 8A
Mặt Phật bà Aquamarine 25mm chuẩn 5A
Mặt Phật bà Aquamarine 33mm chuẩn 5A
Tỳ Hưu aquamarine 5A
Tỳ Hưu aquamarine 5A
Tỳ Hưu aquamarine 5A
x