Thạch Anh Tóc Đỏ

Vòng thạch anh tóc nâu đỏ 10mm chuẩn 4A
Vòng thạch anh tóc đỏ 11mm cao cấp chuẩn 5A
Thạch anh tóc đỏ 11mm cao cấp chuẩn 6A
Thạch anh tóc nâu đỏ 11mm cao cấp chuẩn 6A(-)
- 12%
Vòng thạch anh tóc nâu đỏ 12mm cao cấp chuẩn 5A(-)
- 8%
Vòng thạch anh tóc nâu đỏ 15mm cao cấp chuẩn 5A(-)
x