NGỌC BÍCH

- 8%
Vòng tay ngọc bích 12mm chuẩn 6A mix Tỳ Hưu bạc mạ vàng
Vòng tay Ngọc Bích 12mm chuẩn 6A
Vòng tay Ngọc Bích 12mm chuẩn 6A
Vòng tay Ngọc Bích 12mm chuẩn 6A
Nhẫn Ngọc Bích Canada (12*16mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (4*6mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (10*14mm) Bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (8*10mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (9*11mm) bạc 925
Nhẫn Ngọc Bích Canada (8*10mm) bạc 925
x