Đá Garnet

Bộ mặt dây - hoa tai đá Garnet cao cấp
Nhẫn đá Garnet cắt giác bạc 925
Nhẫn đá Garnet bạc 925
Nhẫn đá Garnet chữ nhật 6*8mm bạc 925
Vòng tay 108 hạt đá Garnet - Ngọc Hồng Lựu 8mm
Nhẫn đá Garnet cắt giác bạc 925
Vòng Ngọc Hồng Lựu 5mm cao cấp 6A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 8*12mm 5A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 8mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 9mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 9mm cao cấp chuẩn 6A
Vòng Ngọc Hồng Lựu 9*13mm 5A
x